header
header  
header Trang Chính arrow Tiết Mục Đặc Biệt
 

E-mail


Trở Lại
Bác sĩ Phạm Huấn, MD

Bác sĩ Phạm Huấn tốt nghiệp y khoa tại UC Davis School of Medicine; tốt nghiệp chuyên khoa giải phẫu và điều trị mắt tại University of Colorado. Bác sĩ Huấn hiện đang hành nghề tư về giải phẫu Lasik và Refractory tại San Jose; 4585 Stevens Creek Blvd, Santa Clara, CA.header header
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header