header
header  
header Trang Chính arrow Tiết Mục Đặc Biệt
 

E-mail


Trở Lại
Bác sĩ Tạ Christopher, MD

Bác sĩ Tạ Christopher tốt nghiệp y khoa tại University of Minnesota; tốt nghiệp chuyên khoa giải phẩu mắt tại Stanford; tu nghiệp về Cornea tại University of Texas, Dallas. Bác sĩ Christopher hiện là Assistant Professor, Director of Residency Program, Cornea and External Diseases, Department of Ophtahalmology, Stanford University School of Medicine.header header
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header