header
header  
header Trang Chính
 Trở Lại
Bác sĩ Nguyễn Ðăng Khoa, MD

Bác sĩ Nguyễn Ðăng Khoa, chuyên khoa về Giải Phẩu Mắt và hậu chuyên khoa về Cornea, External Diseases & Refractive Surgery. Bác sĩ Khoa tốt nghiệp chuyên khoa Giải Phẫu và Ðiều Trị Mắt tại Kronge Eye Institute/ Wayne State University và hậu chuyên khoa về Cornea tại Rush Presbyterian St. Luke’s Medical Center Rush University. Bác sĩ Khoa hiện đang hành nghề tư tại San Jose, California. 2100 Forest Ave, #105, San Jose, CA 95128. 408-33-5071.header
Bài Mới Nhất
header
Bài Đọc Nhiều Nhất
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header