header
header  
header Trang Chính arrow Tiết Mục Đặc Biệt
 Trở Lại
Bác sĩ Lê Phương Thúy
Bác sĩ Lê Phương Thúy tốt nghiệp chuyên khoa Thần Kinh Tâm Trí (Psychiatry) tại St. Mary’s Hospital and Medical Center, San Francisco năm 1990, ngoài giờ làm phòng mạch tư, Bác sĩ còn là Giám Ðốc Y Khoa Trung Tâm Adult and Child Guidance Center tại San Jose, California.


header header
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header