header
header  
header Trang Chính
 Trở Lại
Bác sĩ Nguyễn Kim Khánh, MD
Bác sĩ Nguyễn Kim Khánh chuyên khoa bệnh Tiêu Hoá. Bác sĩ Khánh tốt nghiệp Y khoa tại University Southern of California, tốt nghiệp Chuyên khoa bệnh Nội thương tại VA Wadsworth UCLA và tốt nghiệp Chuyên khoa bệnh Tiêu Hoá tại UC Davis. Bác sĩ Khánh hiện đang hành nghề tư tại San Jose, California.


header
Bài Mới Nhất
header
Bài Đọc Nhiều Nhất
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header