header
header  
header Trang Chính
 Trở Lại
Bác sĩ và Tiến sĩ Nguyễn Hoài Mindie, MD
Bác sĩ Nguyễn Hoài Mindie tốt nghiệp y khoa tại UC San Diego, California; tốt nghiệp chuyên khoa bệnh Nội Thương tại UC San Diego; tốt nghiệp chuyên khoa Bệnh Tiêu Hóa và Gan tại Stanford University. Bác sĩ Mindie hiện là giáo sư ủy nhiệm Bộ Thay Gan của Stanford University.


    Các bài của tác giả: Bác sĩ và Tiến sĩ Nguyễn Hoài Mindie, MD

  • Ung Thư Gan
header
Bài Mới Nhất
header
Bài Đọc Nhiều Nhất
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header