header
header  
header Trang Chính arrow Tiết Mục Đặc Biệt
 Trở Lại
Bác sĩ Trần Sherman
Bác sĩ Trần Sherman, chuyên khoa Vật Lý Trị Liệu Phục Hồi.  Bác sĩ Sherman tốt nghiệp Y khoa tại Harvard Medical School; tốt nghiệp Chuyên khoa Vật Lý Trị Liệu Phục Hồi tại Stanford University.  Bác sĩ Sherman hiện đang hành nghề tư tại Los Gatos, California.


header header
header Copyright © 2008 Song Manh Inc. All rights reserved.
header